fredag 18 september 2009

Johan Berglund

Johan Berglund är arkitekt och bor för närvarande i London där han driver sitt eget arkitektkontor 42 Architects. Men trots sitt avstånd till Sverige och Falun är han fortfarande engagerad i sin hemort. Hans arkitektbyrå är med och utformar Faluns skatepark bakom Västra Skolan. Såhär säger han om sitt arbete med skateparken:

"Alla platser har sitt eget narrativ; från vindsvepta saltslätter i Utah, USA, till nedslitna gatstenar i London. Och där det finns historier att berätta finns det även utrymme för arkitektur att engagera och inspirera. Detta har bland annat varit viktigt i projektet för Västra Skolan i Falun, där de gamla gruvlandskapen har legat till grund för en design som, likt en arkeologisk utgrävning, är tänkt att upplevas som en nyupptäckt del av världsarvet; på en gång ny och outforskad, men samtidigt historiskt förankrad."

Venice Lagoon Section. Ritning inför ett projekt i Venice, USA som Johan Berglund och hans byrå 42 Architects håller på med just nu.

Johan Berglund kommer inte bara att ställa ut och föreläsa under Eternal Return, utan kommer dessutom hålla i en workshop i arkitektur där deltagarna själva får fundera och drömma kring hur man kan bygga något som inte finns på en plats som är full av historia, som till exempel en mindre stad som Falun. Om du går i årskurs nio kan du anmäla dig till workshopen genom att skriva ett mail till lasse.westin@falukommun.se
Skriv "Arkitektur" i ämnesraden så får du besked så snart som möjligt om det finns lediga platser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar